Vindu mot Trondheim

– Hva det eksakt blir er vi ennå ikke sikre på. Det vi derimot vet, er at dette blir et bygg vi åpner opp mot byen.

Etter lange diskusjoner i flere år har planene om nytt bygg i Salem menighet virkelig fått vind i seilene. Fjorårets fantastiske giverdugnad har nesten klart målet om 6 millioner kroner i egenkapital link. Under årsmøte, 20 mars., fortalte tidligere leder av byggekomiteen Terje Hyldmo og nyvalgt leder, Daniel Wiesenberg om neste steg i byggeprosessen.

– Vi har aldri før hatt så sterkt tro på at vi er på rett veg. Vi får enormt mange positive tilbakemeldinger på at visjonen om å bygge et nybygg som åpner opp mot Trondheim er helt rett, sier Terje Hyldmo.

Etter at flere forslag lå på bordet i fjor, har en fortsatt ikke landet et helt konkret forslag med fast antall etasjer og utforming.

– Dette er vi nå i gang med, sammen med flere aktører. Vi har endret litt på sammensetningen av byggekomiteen og sammen er vi et sterkt team som skal jobbe med et konkret forslag utover våren, sier Daniel Wiesenberg.

Etter planen håper byggesakskomiteen å legge frem et forslag for styret i Salem senere i år. Før den tid skal en ha flere samtaler med ulike enheter i kommunen, utbygger og arkitekter.

– Gud vil noe med oss som menighet. Vi skal åpne opp. Salem menighet skal være ennå mer av det som det har vært siden starten. En menighet som bryr seg, som tar imot og som Trondheim kan tydelig se hva er, forteller Wiesenberg.