Workshop: Nybygg i Salem

Onsdag 24. januar kl. 18.30 – 21.00 ønsker vi å invitere bredt til en workshop omkring nytt bygg i Salem!

På dette møtet innbyr vi til dialog og innspill fra de ulike tjenesteområdene på huset. Vi er nysgjerrige på hva dere tenker og mener det er viktig å ta hensyn til/ legge til rette for i den konkrete utformingen av bygget.

Det er ønskelig med stor deltakelse fra G11, barne- og familiearbeidet, studentarbeidet, tenåringsarbeidet og ikke minst seniorene. – i tillegg til GUS, 22B, Samtalesenteret og Regionen. Det er også viktig med innspill fra musikkmiljøet og ifht lyd og akustikk.

Representanter fra Rojo Arkitekter vil være sammen med oss denne kvelden.

Velkommen skal dere være!